top of page

בינוי

פעילות הקבוצה בתחום הבינוי כולל את כל הקשור לביצוע פרויקטים של מבני מגורים , מבני מסחר , מבני תעשייה , מוסדות ציבוריים , מבני חינוך , מבניי רפואה ועוד.

לחברות הקבוצה ניסיון רב בליווי התכנון , המפרטים והביצוע באופן המיטבי המבטיח את הביצוע ברמה גבוהה של איכות , עמידה בתקציב ובלוחות הזמנים המוגדרים.

לאורך השנים נוהלו ובוצעו במעורבות הקבוצה פרויקטים נרחבים של בנייה בישראל ארצות הברית ואפריקה.

bottom of page